เป็นลูกน้องที่นายอยากได้‰
  • คงเหลือ : 50
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : สุพัตรา สุภาพ
  • ISBN :978-616-712-612-8
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 572
  • ขนาดไฟล์ : 44.36 MB
เป็นลูกน้องที่นายอยากได้ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการทำงานที่ทุกคนพอใจ ไม่ว่าจะเป็นนาย หรือเป็นเพื่อนร่วมงาน ทำงานได้ถูกต้องเหมาะสมไม่เครียด จากหนังสือในเล่มนี้เป็นการเอาทฤษฎีและประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตจริง การปรับบุคลิกภาพ ศิลปพการพูด ศิลปะแก้ข้อขัดแย้งตอนเจอทางตัน