คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
50/50 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : World Nomads
  • Author : Tim Neville
  • ISBN :0000000000
  • ภาษา : english
  • จำนวนหน้า : 40
  • ขนาดไฟล์ : 9.84 MB

คู่มือนักเขียนเรื่องท่องเที่ยว Anyone seriously considering a career in travel writing probably knows, however, that it isn’t a vacation. No doubt going to Tahiti beats going to the office – but once there, successful travel writers don’t sleep in, order room service, and hit the spa. They don’t crack open the laptop at a beachside bar to dash out lazy thoughts with an umbrella drink and call it good. Professional travel writers are successful business owners there to get a job done.


เที่ยว เขียน หนังสือ writer travel guide  คู่มือ