ได้รับรางวัล

อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน ต้านโควิด

ภาพวาดแห่งสันติสุข

A B C D นิทานเปาโล

สู้โควิดแบบไทยๆ