คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
50/50 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : World Nomads
  • Author : World Nomads
  • ISBN :000000000000
  • ภาษา : english
  • จำนวนหน้า : 56
  • ขนาดไฟล์ : 5.22 MB
Those of you up in the northern hemisphere might have Norway and Iceland, but New Zealand’s hectic tramping trails, 3,000m+ mountain peaks, epic geothermal wonders, and top-notch lakes to kayak are well worth the long-haul flight. Be on the lookout for the elusive Kiwi bird, and always be sure to leave no trace – New Zealand’s pristine ecosystems are outstanding for one reason: the locals know how to explore sustainably.