ขุนเขาเกาความคิด
  • คงเหลือ : 50
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
  • Author : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
  • ISBN :978-61692582-61
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 192
  • ขนาดไฟล์ : 5.53 MB
นี่คือ 20 บทความคัดพิเศษจาก "ขุนเขา" นักจิตวิทยาพัฒนาสมองผู้มีหนังสือทุกเล่มเป็น "Best Seller" โดยในเล่มนี้เขาจะมาในรูปแบบที่แปลกใหม่กว่าครั้งอื่น คือมาแบ่งปันบทความที่เป็นความเห็นส่วนตัว มุมมอง และข้อคิดเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ของความรัก สังคม และชีวิต ซึ่งแน่นอนว่าทุก ๆ ตัวอักษรก็ยังคงแฝงเอกลักษณ์เดิม คือเมื่ออ่านแล้วทำให้เกิดการตระหนักตื่นรู้ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจชีวิต และเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง สารบัญ 1 ขุนเขา ความคิด ความรัก - หยุด "ซ่อมคน" และ "ปลูกนาฬิกา" - อะไรคือการรักตัวเอง...อย่างแท้จริง? - ความจริงของความเกลียด ฯลฯ 2 ขุนเขา ความคิด สังคม - "เปลี่ยน" ด้วย "ปัญญา" - อวิชชาธิปไตย - พุทธศาสนา...เสื่อมลง เพราะใคร? ฯลฯ 3 ขุนเขา ความคิด ชีวิต - เช้าวันธรรมดา - ธรรมะปริศนา จาก พระพุทธรูป - เมื่อผมไป "แหกคุก" ที่อินเดีย ฯลฯ