ศิษย์สมเด็จ
  • คงเหลือ : 50
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : ไพศาล พืชมงคล
  • ISBN :978-616-302-004-8
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 656
  • ขนาดไฟล์ : 29.24 MB
ชีวประวัติตอนหนึ่งของผู้ประพันธ์ แต่วิธีการเขียนไม่เหมือนกับที่เขียนกันเกร่อโดยทั่วไปในเมืองไทย หากเทียบชั้นได้กับ Autobiography หรือ Memories ดีๆ ของฝรั่ง เป็นเรื่องราวชีวิตของเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง บากบั่นฝ่าฟันเข้ามาเรียนหนังสืออยู่ในกรุง อาศัยร่มเงาของพระพุทธศาสนาและข้าวก้นบาตร จนกระทั่งจบการศึกษาชั้นสูงได้ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสอบได้เนติบัณฑิตซึ่งเป็นสุดยอดสำหรับอาชีพนักกฎหมายของเมืองไทย คำนิยมจาก...คุณปราโมทย์ นาครทรรพ