งาน...ช่วงเวลาแห่งความสุข พิมพ์ครั้งที่ 1
  • คงเหลือ : 50
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : สมพงศ์ สิงหา
  • ISBN :978-616-302-304-5
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 132
  • ขนาดไฟล์ : 3.59 MB
ตอนนี้คุณกำลังผจญปัญหาแบบนี้ในที่ทำงานอยู่หรือไม่? งานล้นมือ… ทำงานหนักจนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต? หัวหน้าแช่ง เพื่อนชัง ลูกน้องใช้ คนทั่วไปไม่ต้องการ? งานที่ทำหมดความท้าทายและไม่ได้ใช้ความสามารถเต็มที่? มองไม่เห็นอนาคตและเส้นทางการเจริญเติบโตในสายงาน ?เบื่องาน! ไม่มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ใกล้ลาออกเต็มที ? ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานที่่ดีและทำงานให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าที่คุณได้เพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต