เป็นนายที่ลูกน้องประทับใจˆ
  • คงเหลือ : 50
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : สุพัตรา สุภาพ
  • ISBN :978-616-712-637-1
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 452
  • ขนาดไฟล์ : 23.02 MB
ว่าด้วยการเป็นนาย ที่ลูกน้องประทับใจ เป็นกลยุทธ์ในการบริหารลูกน้องยุคใหม่ให้ทำงานด้วยใจในด้านต่างๆ ให้คนรักองค์กร รักงาน รักนาย การทำงานเป็นทีม มีนุษย์สัมพันธ์ หรือช่วยสอน สั่ง มอบงานอย่างมีคุณภาพ