สู้โควิดแบบไทยๆ
  • คงเหลือ : 50
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
  • Author : ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 400
  • ขนาดไฟล์ : 5.92 MB
สู้โควิดแบบไทย ๆ" หนังสือที่คนประชาชนคนไทย และทุกหน่วยงานต้องอ่าน ณ นาทีนี้.สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำหนังสือ "สู้โควิดแบบไทย ๆ" ที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ได้เขียนบทความจากประสบการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ตามหลักระบาดวิทยา และเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ทางสาธารณสุขของไทยและสากล เอาไว้ได้อย่างน่าติดตามอ่าน